pocetna stranica bosanski jezik english language
tuzlanski kanton
Ukupna investicija za implementaciju Akcionog plana Strategije u periodu od sedam godina iznosi svega 3.409.000,00 KM
Godišnje 487.000,00 KM
  • 0.14% kantonalnog budžeta godišnje
  • 0.31% budžeta Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona
  • 292 učenika s poteškoćama uključeno je u osnovne škole
  • 0,7 % od ukupnog broja djece osnovnoškolske dobi

Velik broj djece osnovnoškolske dobi s poteškoćama u razvoju ili nije evidentiran unutar redovnog odgojno-obrazovnog sistema ili nije uopće uključen, a sasvim sigurno ne prima potpunu podršku za uspješnu inkluziju.

Tuzlanski kanton veliki je kapacitet za provođenje inkluzije kroz ljudske resurse dostupne na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, u nevladinim organizacijama i budućim centrima za razvoj inkluzivnih praksi nastalim transformacijom ustanova.

U izradi Strategije za tuzlanski kanton u obzir je uzeto:

28 dokumenta
konsultacije u 41 institucija, ustanova, organizacije
razgovori s više od 300 učesnika
strategia pkriva 5 područja, 11 mjera, 39 aktivnosti

To je velika investicija uz minimalne troškove

U potpunosti se odbacuje poistovjećivanje djece / učenika sa poteškoćama u razvoju s ulogom pasivnog korisnika kojem je potrebna zdravstvena ili neka druga zaštita (prema medicinskom modelu).

Naglasak je na sposobnostima svakog djeteta / učenika koji će, nakon što društvo ukloni postojeće prepreke, ostvariti svoj potpuni potencijal.

RESURSI ZA STRATEGIJU U TUZLANSKOM KANTONU

  • Institucije
  • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli
  • Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
  • Specijalizirane ustanove
  • Nevladine organizacije

„Ovom strategijom definisani su dostižni ciljevi kroz jasno definisan plan u periodu od 2018. do 2024. godine, i uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona koja će osigurati i finansijska sredstva za provođenje ove strategije.“ – Zlatan Muratović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.trenutni status provođenja strategije

Strategija je usvojena na nivou Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona Cjelokupni dokument možete preuzeti ovdje.


Naredni koraci

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona će u narednom trogodišnjem periodu u saradnji s organizacijom Save the Children i uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Italije realizirati uspostavu prva dva centra za razvoj inkluzivnih praksi, kao i inicirati proces transformacije specijalnih škola u Tuzlanskom kantonu. Saradnja se realizuje kroz projekat Inkluzija za sve (Inclusion4All), uz partnerstvo s Centrom znanja Profectus iz Hrvatske i Udruženjem Vesta. Pored navedenih aktivnosti, projekat ima za cilj i jačanje organizacija civilnog društva za podršku inkluziji i zagovaranje ka široj javnosti o važnosti inkluzije djece i porodica s poteškoćama.