bosanski jezik english language
inovacija; deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije; transformacija specijaliziranih ustanova; centri za razvoj inkluzivnih praksi; inovacija; deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije; transformacija specijaliziranih ustanova; centri za razvoj inkluzivnih praksi;
potencijali, a ne nedostaci potencijali, a ne nedostaci

Strategija je temeljena na socijalnom modelu ljudskih prava, a u fokusu su:

  • Potencijali
  • Potrebe
  • Interesi
  • Kultura

Strategija na ravnopravnom osnovu razvija podršku:

  • djeci / učenicima s poteškoćama u razvoju,
  • njihovim roditeljima,
  • članovima njihovih porodica,
  • odgojno-obrazovnim ustanovama,
  • nevladinim organizacijama,
  • svim drugim akterima u području odgojno-obrazovne inkluzije.
razvoj svijesti; uklanjanje barijera; jačanje kapaciteta

„Procjenjuje se da oko 10 % stanovništva BiH ima teškoće u području fizičkog, senzornog, razvojnog, mentalnog ili intelektualnog funkcionisanja. Zbog predrasuda, stigme, nedostatka informacija te nepostojanja uslova, pojedini roditelji djecu s poteškoćama ne uključuju u odgojno-obrazovni sistem. Iz tog razloga je opravdana potreba za donošenjem Strategije kako bi se sistemskim pristupom u razvoju inkluzivne prakse unaprijedio sistem rane detekcije i pružanja podrške djeci s poteškoćama u razvoju." – Zlatan Muratović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

"Ponosna sam što smo imali priliku da podržimo ministarstva obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i Kantonu Sarajevo u izradi višegodišnjih strategija. Zahvaljujem se što su pokazali političku volju da pokrenu ovaj značajan proces i što smo postigli participativan pristup u izradi jedne nove politike.“ – Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children za Sjeverozapadni Balkan.

razlozi za nastanak strategija
uloga organizacije save the children u provođenju inkluzije u bih
rezultat projekta

Grupe mjera koje donosi Strategija

Razvoj cjelovitog sistema podrške djeci / učenicima sa poteškoćama u razvoju u odgoju i obrazovanju. Saznaj više

Podizanje kvaliteta rada odgojno-obrazovnog osoblja i jačanje stručnih kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova. Saznaj više

Razvoj podrške porodicama djece / učenika sa poteškoćama u razvoju. Saznaj više

Unapređenje uloge nevladinih udruženja u procesu razvoja inkluzije. Saznaj više

Relokacija postojećih budžetskih sredstava i korištenje projektnih finansijskih sredstava za izgradnju i razvoj inkluzivnog obrazovnog sistema za djecu / učenike sa poteškoćama u razvoju. Saznaj više